Divadelní spolek JEŠTĚ NE!

David Kufa

Snímek obrazovky 2019-03-13 v 18.57.27
DAVID KUFA

role:
po derniéře - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - Jindřich Benetka, buřič a básník

"JÁ je vrženo do světa, aniž ví proč. Je zároveň bytím k smrti. Pocit bezdůvodnosti a konečnosti vede k vědomí absurdity existence a úzkostnosti její. Žít autenticky znamená stálé uvědomování si bezvýchodné absurdnosti životní, neboť zajisté nejvíce a nejraději žijeme neautenticky, zapomínajíce na povahu existence, rozptylujíce se uměle a utíkajíce do sféry života neosobního, kde se žije s lidmi a věcmi. Naše vědomí se odnáší k vlastní budoucnosti, až do smrti. Jsme o krok před sebou samými, usilujíce o svou proměnu, jsme nepřetržitým sebeprojektem."
Václav Černý

"Existují dvě nejvyšší jistoty, snaha rozumu o absolutní jednotu a anarchie světa. Lidský rozum nepochybně touží po jasné a zřetelné jednotě, avšak ztroskotává na skutečnosti světa, na chaosu, náhodě a anarchii. Co v pravdě je, je roztržka mezi nárokem ducha na absolutní jednotu a chaosem světa, absolutní nepřiměřenost rozumu a skutečnosti. Absurdno tudíž neexistuje ve světě - svět je pouze zbavený rozumu, nikoli absurdní. A absurdno nesídlí v rozumu - směřování rozumu za absolutnem je prirozene, a ne absurdní."
Albert Camus