Divadelní spolek JEŠTĚ NE!

Ivo Bureš

Snímek obrazovky 2019-03-13 v 18.48.51
IVO BUREŠ

role:
aktuální - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (po osmi letech)
po derniéře - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - Lejsal, latinář a němčinář, KOULE - režisér, Tom, Ivo Vozemba, otec

Lejsal (Ivo Bureš), byl jako žák zpočátku premiant, avšak těžko zvladatelný. S  příchodem puberty se zklidnil. Sice již nebyl tak výborným žákem a posléze studentem, o to více však přistupoval ke vzdělání a vzdělávacím institucím zodpovědněji. Tato úcta ke školskému systému a výchově žáků obecně se zrcadlí i v roli zodpovědného učitele latiny a němčiny profesora Lejsala.