Divadelní spolek JEŠTĚ NE!

Helena Jurenková

Snímek obrazovky 2019-03-13 v 18.47.16
HELENA JURENKOVÁ

role:
aktuální - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (po osmi letech) - Karla Peterková, (SOLITAIRE.SK/CZ) - Pomněnka
po derniéře - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - školnice, KOULE - Milena, koulařka


Na předměty, které mě bavily a měla jsem k nim přirozené dispozice, jsem se nikdy moc neučila, na ty ostatní trochu ano, ale ne natolik, aby to vedlo ke skvělým výsledkům. Naštěstí gympl, který jsem navštěvovala od 10ti let, kladl důraz na "rodinnou" atmosféru a díky němu jsem zažívala i spoustu jiných náplní školních dní. Moji rozmanitou osobnost dokládá fakt, že v jednom roce jsem obdržela jak důtku za odchod ze školy oknem a opuštění pokoje na anglickém kurzu v nočních hodinách, tak pochvalu za reprezentaci školy na recitační soutěži a aktivitu při mimoškolních akcích. Z rodného maloměsta jsem pokračovala do metropole na podobně "jinou" školu - kromě studia jsem si užívala vystupování na školní zahradní slavnosti a objevování světa. Byla jsem ten typ, co s blaženou nevědomostí uklidňuje vystresované spolužáky před zkouškou. Protože jsem se ale čím dál méně chtěla zahanbovat improvizací znajíc pouze polovinu potřebného učiva, spokojila jsem se s titulem bakalářským. Jak tak vzpomínám na školní léta, buďto mám štěstí na povahu, anebo se mi opravdu dělo víc hezkých situací než těch nepříjemných.