Divadelní spolek JEŠTĚ NE!

ppojart


ppojart

Ateliér ppojart se skládá pouze z jednoho velmi aktivního umělce, jenž zasvětil  obrovskou část svého života kráse a fascinaci uměním. Tvůrčí rozmach spadá do vod kalných a jest naplněn originálními, mnohdy až surrealistickými prvky propojené ladnou krásou nehmotná a post-ppojismu. Tvorba, na niž lze jen s obtížemi hledat srovnaní s "běžnou" produkcí ostatních artistů, bývá často propojována s nadčasovostí děl budoucích, teprve nadcházejících a je tudíž nepolapitelně úchvatná.